• Консультація надається за умовою попереднього погодження, та з обов'язковим попереднім записом. 
    Telegram

Різниця між екзистенціальною та гештальт психологією

kristinamalysheva

Два підходи

Екзистенціальна та гештальт психологія є двома різними підходами до розуміння людської психології та поведінки. Хоча обидва підходи зосереджуються на розвитку людини, вони мають різні переконання та методи. У цій статті ми розглянемо різницю між екзистенціальною та гештальт психологією.

Екзистенціальна психологія

Екзистенціальна психологія була розроблена у 1950-х роках та зосереджується на розвитку особистості шляхом збільшення її самосвідомості. За поглядами екзистенціальних психологів, людина здатна до саморозвитку та здібна вибирати свою власну долю. Основними поняттями екзистенціальної психології є свобода, відповідальність та вибір.

Екзистенціальна психологія ділить людський досвід на п'ять категорій: смерть, свобода, самість, відчуття значущості та зневага до них. Ці поняття використовуються для розуміння того, як люди формують свої цінності та переконання та як вони впливають на їхні дії. Екзистенціальна психологія стверджує, що людина повинна приймати відповідальність за своє життя та нести наслідки своїх виборів.

Одним із головних понять екзистенціальної психології є "екзистенційна криза", що виникає, коли людина осознає свою смертність та невизначеність своєї долі. Ця криза може спричинити пошук власної ідентичності та цілей у житті. Екзистенціальна психологія підкреслює, що кожна людина має своє власне поняття про свої цінності та мету в житті, і важливо жити відповідно до цього поняття.

Гештальт психологія

Гештальт психологія розвивалась у Німеччині в 20-30-х роках XX століття. Її головною ідеєю є те, що людина сприймає світ як цілість, а не як окремі частини. Гештальт психологія ділиться на дві групи: гештальт терапію та гештальт теорію.

Гештальт терапія використовується для лікування психологічних проблем, таких як депресія, тривога та страх. Ця терапія спирається на ідею, що людина повинна розуміти свої емоції та відчуття, щоб здійснити зміни у своєму житті. Гештальт терапія також допомагає людині зосередитися на тому, що відбувається у момент розмови з терапевтом, а не на минулому чи майбутньому.

Гештальт теорія зосереджується на тому, як люди сприймають світ. Ця теорія стверджує, що людина сприймає об'єкти як цілість, а не як окремі частини, та що сприйняття включає в себе як елементи, так і зв'язки між ними. Це означає, що сприйняття залежить від контексту, в якому знаходиться людина, та від того, які елементи включені в цей контекст.

Основним поняттям гештальт психології є "закон пригод". Цей закон стверджує, що людина сприймає об'єкти як цілість, незалежно від того, скільки окремих елементів складають цей об'єкт. Тобто, коли ми дивимось на щось, ми бачимо його як одне ціле, а не як окремі частини. Це означає, що сприйняття людини залежить від контексту, в якому вона перебуває, та від того, які елементи включені в цей контекст.

Різниця між екзистенціальною та гештальт психологією

Основною різницею між екзистенціальною та гештальт психологією є те, що екзистенціальна психологія зосереджена на пошуку власної ідентичності та цілей у житті, тоді як гештальт психологія зосереджена на сприйнятті світу як цілісної системи.

Інша різниця між цими двома підходами полягає у підходах до терапії. Екзистенціальна психологія використовується для допомоги людині знайти свою мету в житті та створити своє власне поняття про свій життєвий шлях. Гештальт терапія, з іншого боку, сприяє зміні емоційного стану та сприяє розвитку психологічного благополуччя.

Крім того, екзистенціальна психологія спирається на ідею, що людина має вибір у своєму житті, тоді як гештальт психологія вважає, що людина не завжди має контроль над своїми емоціями та відчуттями.

Переваги екзистенціальної психології

Звичайно, можна відзначити деякі переваги екзистенціальної психології порівняно з гештальт психологією. Ось деякі з них:

  1.  Акцент на особистій відповідальності: Екзистенціальна психологія підкреслює, що кожна людина має власну відповідальність за своє життя і свої вчинки. Цей підхід сприяє збільшенню самосвідомості та самокерування, оскільки людина стає більш відповідальною за свої рішення та дії.
  2.  Фокус на особистому зростанні: Екзистенціальна психологія зосереджена на допомозі людині розвиватися як особистості, збільшувати свою самосвідомість та розуміння свого місця у світі. Цей підхід сприяє створенню глибокого зв'язку з собою та зміцнює самоповагу та самовизначеність.
  3.  Розуміння важливості значущості: Екзистенціальна психологія підкреслює, що важливо мати свої цілі та мету в житті, щоб мати значущість у світі. Цей підхід допомагає людині зрозуміти, що важливе для неї, та допомагає їй знайти своє власне значення та мету у житті.
  4.  Звернення до сутнісних питань: Екзистенціальна психологія спрямована на дослідження основних питань життя, таких як сенс життя, смерть, свобода та відповідальність. Цей підхід допомагає людині зрозуміти сутність людського буття та розкрити потенціал своєї особистості.
  5.  Акцент на індивідуальності

Висновок

Екзистенціальна та гештальт психології є двома різними підходами до розуміння людської психології. Хоча вони зосередженіна різних аспектах людського життя, вони використовують різні підходи до досягнення своїх цілей. Екзистенціальна психологія допомагає людині знайти свою мету в житті та створити своє власне поняття про свій життєвий шлях, тоді як гештальт психологія зосереджена на сприйнятті світу як цілісної системи та розвитку психологічного благополуччя.

Хоча ці дві психологічні школи можуть здаватися дуже відмінними, вони мають деякі спільні принципи. Наприклад, обидві психологічні школи зосереджені на розвитку індивіда, і обидві вважають, що важливо розуміти людину як цілісну особистість, а не окремі складові її характеру.

У кінці кінців, важливо розуміти, що людина є складним істотою, і для досягнення розвитку та благополуччя можуть бути використані різні підходи. Екзистенціальна та гештальт психології є лише двома з багатьох можливих підходів до розуміння людської психології, і важливо вибрати той, який найкраще підходить до конкретної ситуації та потреб індивіда.

Отже, ми розглянули основні принципи та підходи екзистенціальної та гештальт психології та встановили різницю між ними. Незважаючи на те, що ці дві психологічні школи можуть здаватися дуже відмінними, обидві мають спільні принципи та можуть бути використані для розвитку та благополуччя людини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

leafcrossmenu